24. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 1
A modern jóléti társadalmak az anyagi gazdagság – nem mindenki számára azonosan mért – soha nem látott szintjét valósították meg. Ennek a materiális bőségnek az egyik forrása azonban sokszor az, hogy a jövő nemzedékek lehetőségeit csapoljuk meg az adósságok felhalmozásával, a természeti erőforrások kifosztásával, a klíma megváltoztatásával, a demográfiai apállyal, a piramisjáték-szerű nyugdíjrendszerekkel. A 21. század elejének nagy kihívása, megoldandó feladata, hogy olyan fenntartható társadalommá váljunk, amelyben a ma bőségének nem a jövő szűkössége az ára.
Still0311_00000
A négy éves politikai választási ciklusokból álló és a szintén csak néhány éves gazdasági időhorizontú modern demokratikus politikai-gazdasági rendszerekben a döntéshozók gyakran hagyják figyelmen kívül választásaik hosszú távú, a jövő generációkat terhelő hatásait, költségeit. Ahhoz, hogy a magán- és a közösségi döntések is hatékonyabbak, igazságosabbak legyenek, szükségünk van olyan intézményekre, amelyek segítségével tudatosan korlátozhatjuk a jövőfelélő cselekvéseinket. Alkotmányos szabályok, nemzetközi (pl. klímavédelmi) egyezmények, a jövő nemzedékek érdekeit képviselő ombudsman, már létező független, ellenőrző intézmények (pl. számvevőszék) hatáskörének kibővítése csak néhány lehetőség, amivel a demokratikus politikai közösség a jövő nemzedékek eladósítását megakadályozhatja, amivel előre kijelölheti azokat a határokat, amik között keresheti a napi boldogulást, az aktuális problémák megoldását. Ilyen fenntarthatósági intézmény az NFFT is.
Számadás_2
A 2008-ban az Országgyűlés által létrehozott és azóta folyamatosan működő Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) érték- és érdekegyeztető, tanácskozó testület – a parlamenti pártok, a kormány, a tudomány, a gazdasági élet, az egyházak és a civil szervezetek képviselőinek fóruma. A Tanács feladata kettős: tájékoztatnia kell az országgyűlési képviselőket a Parlament elé kerülő előterjesztések (szakpolitikai stratégiák, programok, illetve törvényjavaslatok) fenntarthatósági kockázatairól, hatásairól, továbbá részt kell vállalnia a közvélemény informálásában, a fenntartható fejlődési nemzeti stratégiánk kialakításában.